1) Ngân hàng Vietcombank

 • Chủ tài khoản: Ngô Minh Tuấn
 • Số tài khoản: 0541000174205
 • Chi nhánh: Chương Dương – Long Biên – Hà Nội

2) Ngân hàng ACB

 • Chủ tài khoản: Ngô Minh Tuấn
 • Số tài khoản: 255959039
 • Chi nhánh: Thanh Xuân – Hà Nội

3) Ngân hàng: Techcombank

 • Chủ tài khoản: Ngô Minh Tuấn
 • Số tài khoản: 19037072675012
 • Chi nhánh: Biên Hòa – Đồng Nai

4) Ngân hàng: MBbank

 • Chủ tài khoản: Ngô Minh Tuấn
 • Số tài khoản: 8300110885008
 • Chi nhánh: Sơn Tây – Hà Nội

5) Ngân hàng ACB (Giành cho doanh nghiệp)

 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ TuK-Tech
 • Số tài khoản: 150184888888
 • Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội

Sau khi nạp tiền, phần mềm sẽ tự động kích hoạt thời gian trong vòng 5 phút.