HƯỚNG DẪN ĐỔI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM SANG MÁY MỚI

———————————–

Giới thiệu

Trong quá trình sử dụng phần mềm, quý khách có thể đổi bản quyền phần mềm sang máy bất kỳ theo các bước sau đây.

Các bước thực hiện đổi bản quyền sang máy khác

Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm lên trên máy mới

https://tuk-tech.com/apps

Bước 2. Sử dụng email và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào phần mềm trên máy mới

Bước 3. Vào mục Tài khoản trên phần mềm ở máy mới lấy mã máy

Bước 4. Vào mục Tài khoản trên phần mềm ở máy cũ

Bước 5. Nhấp vào nốt Đổi máy khác

Bước 6. Nhập mã máy mới vào hộp thoại

Bước 7. Nhấp vào nốt Thực hiện

Bước 8. Xem kết quả báo thành công

Bước 9. Mở mail của bạn để xem kết quả đổi máy

Bước 10. Mở phần mềm trên máy mới để sử dụng

Một số lưu ý

  • Sau khi đổi bản quyền phần mềm sang máy mới, trên máy cũ sẽ không sử dụng được bản quyền này nữa.
  • Mỗi một bản quyền chỉ sử dụng cho 01 máy tại một thời điểm.

Chúc các bạn thành công !